רציונל הקהילה שלנוכתיבתה של עבודת הדוקטורט היא אחד הצעדים הראשונים בחייו המקצועיים של כל חוקר או מומחה. 
בעבור חלקנו, המסע אל עבר התואר השלישי מהווה ריקוד טנגו סוער עם מנחה העבודה ובעבור אחרים עבודה פרטנית תוך הנחיה בשלט רחוק. עם זאת, על עובדה אחת אין עוררין: זהו מסע אישי, לעיתים תכופות בודד, מנוכר ומורכב, שמחייב התגברות על מכשולים, אורח רוח, וכושר סיבולת והתמדה.

יחד עם זאת, כיצד הייתם מגיבים לו הוצע לכם להפוך את הדרך לדוקטורט למהנה יותר ולבודדת הרבה פחות? זוהי בדיוק המטרה השוכנת בבסיס הקמת קהילת דוקטורנטים בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.

קהילה זו כמו גם "כנס החדשנות בחינוך-הדור הבא" השני במספר, מבקשים להוות צוהר לחוויה אקדמית אחרת – תומכת, מחבקת ורפלקטיבית. מטרתם לשמש זירת מפגש מפרגנת בין חוקרים צעירים בפקולטה הנמצאים בשלבים שונים בעבודת הדוקטורט.

כך, לצד הליווי והתמיכה המקצועיים והאישיים מצד המנחים, יתווסף רובד נוסף שהינו יצירת קהילת חוקרים צעירים, כקהילת מעשה, שחבריה תומכים זה בזה, מסייעים זה לזה וחולקים איש עם רעהו את ניסיונם ובכך לומדים איך להתנהל טוב יותר אל מול אתגרים מורכבים בהקשר הייחודי של המסע אל עבר הדוקטורט.

אנו מקווים כי כל אלה עשויים לתרום למסע שלנו באופן משמעותי ולהוביל לתהליך למידה שיתופי ומגבש הבא לידי ביטוי בעשייה. 

אנו מאמינים ששילוב כוחות יוביל לכך שנוכל להשתמש בפלטפורמה הטכנולוגית כדי להקים באתר המודל שנפתח, לאחרונה, מנגנוני למידה העוסקים בפיתוח מקצועי בתחומים הרלוונטיים לתהליכי עבודת הדוקטורט ושיתבססו על שיתופיות ודיאלוג רפלקטיבי בין חברי הקהילה.

מאחלים לכולנו עבודה פורייה ומשמעותית!

בברכה,

הוועדה המובילה: טלי אדרת-גרמן, איילת בכר, יעל יונדלר, עירית לביא, בתאל לירן, אוסאמה סוידאן, תמר סימון, עירית פרידמן, רונן קספרסקי, ועמית רוטמן.