תמונות, סרטונים וחומרים מכנס הדוקטורנטים השני בפקולטה לחינוך-תשע"ה

תמונות, סרטונים וחומרים 

תמונות מהשולחנות העגולים וסשן הפוסטרים 

תמונות נוספות מהכנס
שולחנות עגולים - שיתוף, למידה הדדית והתבוננות מזוויות שונות על נושאים מרכזיים איתם מתמודדים הדוקטורנטים: איך כותבים מאמר טוב, כתיבת הצעת מחקר מורחבת, איסוף נתונים כמותי, איסוף נתונים איכותני, ניתוח נתונים כמותניים, ניתוח נתונים איכותניים, שילוב עבודה ולימודים, להיות אישה באקדמיה